Wydawnictwa

Polityka prywatności

Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w serwisie internetowym "PW BOOKS”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest firma „PW BOOKS” z siedzibą w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 19 lok.97, 42-224 Częstochowa, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 573-010-27-21, REGON 150035752, podstawa działalności -  WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach. Każdy klient naszego serwisu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.