Wydawnictwa

Rachunkowość finansowa część 1

kwalifikacja A.36
ISBN: 9788360045336
Dostępność: W magazynie
19,98 zł
17,98

W podręczniku: „Rachunkowośc finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych,
rozrachunków i obrotu materiałowego wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania
zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej” jest test samodzielnej kontroli oraz
dwa zadania przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.36. Zadania dotyczą przygotowania dokumentacji do księgowania i ich ewidencję. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne. Kolejność rozdziałów w
logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w kwalifikacji A.36.