Wydawnictwa

Matura Leader Student's Book +CD

Numer MEN: 712/2014
ISBN: 9789605731298
Wydawnictwo: MM Publications
49,00 zł
44,10

Książka jest przeznaczona dla uczniów, którzy przygotowują się do nowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, obowiązującego od 2015 roku.
Podręcznik umożliwia doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, sprawdzanych na egzaminie: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacanie zasobu słownictwa. W ćwiczeniach zastosowano metodę komunikacyjną w nauczaniu języków obcych. Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane zgodnie z podstawa programową oraz w oparciu o przykładowe zestawy egzaminacyjne opublikowane w grudniu 2013 r. przez Centralna Komisje Egzaminacyjną. Dzięki licznym wskazówkom egzaminacyjnym uczniowie mogą opanować i udoskonalić odpowiednie strategie rozwiązywania zadań, co jest gwarancją sukcesu egzaminacyjnego

Podręcznik składa się z 15 rozdziałów, każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi (zgodnie z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej stanowiącej podstawę wymagań egzaminacyjnych zawartych w Informatorze o egzaminie maturalnym).

Najważniejsze cechy podręcznika:
• listy słownictwa, przydatnych zwrotów i wyrażeń wraz z nagraniem,
• ćwiczenia leksykalne rozwijające komunikatywną funkcję języka,
• duża różnorodność tekstów, tematów i zadań, w tym zadania typu egzaminacyjnego,
• specjalne sekcje ze wskazówkami i strategiami egzaminacyjnymi,
• porady i wskazówki dotyczące tworzenia wszystkich typów wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminie,
• ćwiczenia i zadania doskonalące umiejętność mówienia,
• rozdziały powtórzeniowe,
• specjalna sekcja poświęcona ćwiczeniom wymowy,
• trzy obszerne załączniki z dodatkowymi informacjami dla ucznia, zawierające listy liczebników, wyrażeń przyimkowych oraz czasowników, przymiotników i rzeczowników wraz z występującymi po nich przyimkami,
• część gramatyczna z objaśnieniami, przykładami i ćwiczeniami, zamieszczona na końcu podręcznika,
• dwa przykładowe zes